Privacy en Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van aanbieding-tv.nl van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer. Aansprakelijkheid aanbieding-tv.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de eventuele beoordelingen, vergelijkingen en bezoekers reacties) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico. Rechten aanbieding-tv.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten,Continue Reading…